Mickiewiczacy pamiętają…

Mickiewiczacy po raz kolejny udowadniają, że pamiętają o ludziach, którzy tworzyli naszą historię! Uczniowie klasy 4b udali się na cmentarz  w dzielnicy Helena, by uporządkować groby, które w opiekę wzięła nasza szkoła. Wszyscy pilnie pracowali nad oczyszczaniem po zimie pomnika poświęconego lokalnym patriotom, którzy polegli w czasie wojny. Uczniów rozpierało  poczucie dobrze wypełnionego obowiązku i zadowolenie z efektów pracy całego zespołu.