Rada Rodziców

Przewodnicząca – Anita Zontek

Sekretarz  – Bogusława Lelito

Skarbnik – Katarzyna Michalik

 

 

Numer konta bankowego: 91 8805 0009 0049 2492 3000 0010