Kontakt

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Miejskie Przedszkole nr 8

 

Adres: ul. Długosza 2, 33-300 Nowy Sącz

tel:  18 444 23 99; 18 442 09 01

email: sp1@edu.nowysacz.pl

ePUAP:  ZSP4NowySacz