Laboratoria przyszłości

 • Krótki opis programu

Laboratorium Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

 • Informacja o tym, jaki sprzęt został zakupiony

W ramach Laboratorium Przyszłości został zakupiony następujący sprzęt:

 1. Pracownia Druku 3D SkriLab wraz z drukarką 3D.
 2. Aparat fotograficzny, statyw i gimbal do aparatu.
 3. Mikrofon kierunkowy.
 4. Mikroport.
 5. Laptop Chromebook.
 6. Zestaw oświetleniowy.
 7. Stacja lutownicza.
 8. BeCreo – zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, czujnikami i akcesoriami.
 9. LEGO® Education SPIKE™ Prime – zestaw podstawowy.
 10. Zestaw LEGO® Education SPIKE™.
 11. LEGO® Education SPIKE™ Prime – zestaw rozszerzający.
 12. Photon: Robotyka i Sztuczna Inteligencja – zestaw STANDARD.
 13. Laboratorium Przyszłości. Instrukcje BHP – w szkole i poza nią.
 14. Laboratorium Przyszłości. Kompetencje techniczne i praktyczne.

 

 • Na jakich zajęciach będzie używany:
 1. Technika.
 2. Informatyka.
 3. Edukacja wczesnoszkolna.
 4. Edukacja dla bezpieczeństwa.
 5. Zajęcia rozwijające kreatywność.