Rekrutacja 2022/2023 – szkoła podstawowa

 

Wyniki rekrutacji do klas I na rok szkolny 2022/2023

KLIKNIJ TUTAJ

________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice,

bardzo proszę zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji, w którym oprócz zasad przyjęcia są również podane terminy  oraz z wykazem ulic z obwodu szkoły.

 

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć starając się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej:

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (proszę wcześniej sprawdzić w wykazie, czy adres zamieszkania jest w obwodzie szkoły):

 

 1. Zgłoszenie dziecka z obwodu do klasy I wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania (oświadczenie jest dołączone do zgłoszenia).
 2. Informacja wstępna o korzystaniu dziecka ze świetlicy szkolnej.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły:

 

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I.
 2. Oświadczenia niezbędne do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Informacja wstępna o korzystaniu dziecka ze świetlicy szkolnej.

 

Dokumenty   proszę   składać  w sekretariacie szkoły, Nowy Sącz ul. Długosza 2 w godzinach od 7:30 do 14:30 (zgodnie z terminarzem zawartym w regulaminie).

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

 • Regulamin rekrutacji szkoła podstawowa 2022
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – 2022
 • Zgłoszenie dziecka z obwodu do klasy I i oświadczenie 2022
 • Oświadczenia-niezbędne do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym – klasa I 2022
 • Potwierdzenie woli przyjęcia
 • Obwód Szkoły Podstawowej nr 1
 • Informacja wstępna o korzystaniu dziecka ze świetlicy szkolnej 2022