Rekrutacja 2024/2025

  •  Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji dostępne w odpowiednich zakładkach 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI 

Lista przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 w odpowiedniej zakładce