Mickiewiczacy w gronie najlepszych!  W  Ogólnopolskim Przeglądzie Plastycznym „Anioł”, który po raz dwudziesty pierwszy zorganizował Pałac Młodzieży, prace Mickiewiczaków znalazły się wśród nagrodzonych prac.

Czytaj więcej

W dniach 5 i 7 grudnia 2023 roku, już po raz XI, odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Historii i Tradycji Szkoły. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 3, 4 i 6. Konkurs był zróżnicowany dla poszczególnych poziomów klasowych. W zależności od klasy przyjął formę quizu, pracy plastycznej, reklamy w formie papierowej lub elektronicznej.

WYNIKI KONKURSU „WIEDZA O HISTORII I TRADYCJI SZKOŁY”

Czytaj więcej