Uniwersytet Filmu i Sztuki ,,UFiŚ”

W ostatnich dniach klasy 1a, 1b,  3 b i 6 b brały udział w warsztatach plastycznych ramach projektu UFiŚ. ,,Uniwersytet Filmu i Sztuki” jak sama nazwa wskazuje łączy w sobie projekcję filmu oraz artystyczną ekspresję.

Filmy w obu grupach wiekowych poruszały ważną tematykę, np. przyjaźni, odpowiedzialności czy odwagi. Następnie uczniowie dali upusty swojej wyobraźni i kreatywności tworząc kolorowy model smoka w klasach młodszych i dekorowane koszulki w klasie szóstej. Pracę twórczą poprzedzało zwiedzanie wystawy artysty malarza, barda i twórcy biżuterii Tadeusza Ciemierkiewicza.