Wycieczka edukacyjna do Piątkowej

W ostatnim miesiącu uczniowie klas: 1a, 1b i 2a wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Piątkowej. Projekt realizowany przez Fundację Nowa Galicja Razem–Eko dla Małopolski 2023- przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest promocja zachowań i postaw proekologicznych związanych z minimalizacją powstawania odpadów, propagowanie idei Zero Waste a także…

 

kreowanie świadomości ekologicznej w obszarze znaczenia zanieczyszczenia środowiska dla życia i zdrowia człowieka. Nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach, które miały miejsce w “Leśnym zakątku”.