Wyniki rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024: