Dokumenty szkolne

  • Statut Szkoły Podstawowej nr 1
  • Regulamin świetlicy szkolnej

 

UBEZPIECZENIE:

  • Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie EDU PLUS 
  • Tabela norm uszczerbku na zdrowiu INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP 
  • Jak zgłosić szkodę
  • Druk roszczeniowy
  • Ubezpieczenie indywidualne

 

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 szkoły podstawowej

 

Wymagania edukacyjne dla klasy 2 szkoły podstawowej

 

Wymagania edukacyjne dla klasy 3 szkoły podstawowej

 

Wymagania edukacyjne dla klasy 4 szkoły podstawowej

 

Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej