Dokumenty szkolne

  • Statut Szkoły Podstawowej nr 1
  • Regulamin świetlicy szkolnej
  • Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w Gothaer 
  • Zgłoszenie szkody 

 

Wymagania edukacyjne dla klasy 6 szkoły podstawowej