XXIV Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Adama Mickiewicza