Dokumenty do pobrania

  • Procedury postępowania z dzieckiem chorym i z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu
  • Zgoda na podawanie leków przez nauczyciela lub pracownika przedszkola
  • Oświadczenia – niezbędne do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola