Apel Grupy Wiekowej

Dzisiaj, 27 września w naszej szkole odbył się Apel Grupy Wiekowej. W spotkaniu prowadzonym przez p. Nowak uczestniczyli uczniowie z klas IV – VI. W trakcie apelu przypomniane zostały zasady obowiązujące w naszej szkole. Nie zabrakło też niespodzianek.

Uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnili się wysoką kultura osobistą, brali udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz dbali o dobre imię naszej szkoły w środowisku lokalnym otrzymali bilety na koncert.