Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa – Oddziały Przedszkolne

  • Procedura dotycząca ochrony pracowników i dzieci w wieku przedszkolnym przed koronawirusem 
  • Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna dziecka
  • Ankieta oceny ryzyka epidemiologicznego