Rekrutacja 2021/2022 – przedszkole

Drodzy Rodzice,

w  związku  z   tym, że  od 1 września 2021 r. oddziały przedszkolne działające w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu przekształcą się w Miejskie Przedszkole nr 8 w Nowym Sączu, które będzie tworzyć wraz ze wspomnianą szkołą podstawową Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na dokumentach dotyczących rekrutacji widnieje nazwa   przedszkola zamiast oddziału przedszkolnego.

Od 1 września 2021 r. podobnie  jak i w roku poprzednim, będzie możliwość zapisania dziecka do oddziału dziesięciogodzinnego lub oddziału pięciogodzinnego.

 

Bardzo proszę zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji, w którym oprócz zasad przyjęcia są również podane terminy.

 

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć starając się o przyjęcie dziecka do przedszkola:

 

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola.
  2. Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
  3. Oświadczenia niezbędne do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Dokumenty  proszę  składać w sekretariacie szkoły, Nowy Sącz ul. Długosza 2 w godzinach od 7:30 do 14:30.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

  • Regulamin rekrutacji przedszkole 2021
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2021 
  • Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu 2021
  • Oświadczenie o wielodzietności
  • Oświadczenie kryteria drugi etap 2021
  • Potwierdzenie woli przyjęcia