Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 • Wniosek o  przyjęcie dziecka do  publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021
 • Oświadczenia niezbędne do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej  nr 1  im. A. Mickiewicza w Nowym Sączu
 • Kryteria ustawowe
 • Regulamin Rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 Adama Mickiewicza w Nowym Sączu
 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym  2020/2021 w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu
 • Oświadczenia o wielodzietności rodziny
 • Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania dziecka  w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu w roku szkolnym  2020/2021

 

REKRUTACJA DO KLAS I

 • Oświadczenia niezbędne do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  nr 1  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły
 • Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu
 • Zgłoszenie dziecka z obwodu do klasy I w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Adana Mickiewicza w Nowym Sączu na rok szkolny  2020/2021
 • Wniosek o  przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu na rok szkolny  2020/2021
 • Informacja o korzystaniu dziecka ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

 

Wniosek o  przyjęcie dziecka można pobrać i składać w sekretariacie szkoły.