Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu informuje, że od dnia 1.06. 2020 r. dla uczniów klasy VI a zostają uruchomione konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjnych (tylko dla uczniów zgłoszonych wcześniej!!)

Harmonogram konsultacji zostanie przekazany przez wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny.

Serdecznie zapraszamy!

W  czasie    prowadzonych konsultacji  w      szkole     będzie    obowiązywał    rygor sanitarny i szczególne zasady bezpieczeństwa.  Zasady te zostały zawarte w przedmiotowej procedurze.

Bardzo   proszę  o  zapoznanie   się    z  wyżej   wymienioną    procedurą     oraz o przestrzeganie zasad   w niej zawartych.

» Read more

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu uczestniczą w projekcie Małopolskie Talenty

Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Obecnie uczniowie uczestniczą w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mających na celu  rozwinąć ich  kompetencje z zakresu: języka angielskiego, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych.

Zajęcia  realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ)  rozwijają  kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość  uczniów.

Już wiemy, że w  następnej edycji tego projektu w roku szkolnym 2020/2021 nasi uczniowie również wezmą udział w zakresie rozwijania inicjatywności i przedsiębiorczości.

Na etapie rekrutacji nominowaliśmy również uczniów w kompetencji języka angielskiego i matematyki do udziału w projekcie Małopolskie Talenty w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu informuje, że od dnia 25.05. 2020 r. zostaje uruchomione funkcjonowanie szkoły w zakresie zajęć w klasach I –III (tylko dla dzieci zgłoszonych wcześniej!!) Serdecznie zapraszamy!

Informuję  także, że  dla dzieci nieuczęszczających  do szkoły od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. proces dydaktyczny będzie nadal prowadzony w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W  czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne zasady bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole. Zasady te zostały zawarte w przedmiotowej procedurze bezpieczeństwa.

Bardzo proszę o zapoznanie się z wyżej wymienioną procedurą oraz o przestrzeganie zasad w niej zawartych.

» Read more

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Konkurs Kangur

Z uwagi na zmienioną formułę, Konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Oznacza to, że będziesz mógł rozwiązać zadania dostępne na Platformie z poziomu swojego komputera domowego, ewentualnie tabletu czy telefonu, o ile będzie on połączony z Internetem. Upewnij się, że masz dostęp do odpowiedniego urządzenia, podłączonego do stałego i stabilnego łącza internetowego. W przeciwnym razie poproś rodzica lub opiekuna o pomoc.

Ze względu na inny charakter Konkursu w tym roku, czas na rozwiązanie zadań został wydłużony do 90 minut.

Wychowawca (kl. II-III) , nauczyciel matematyki w kl.VI  poinformuje Cię do jakiej kategorii konkursu zostałeś(aś) przyporządkowany(a) oraz kiedy odbędzie się Twoja sesja konkursu próbnego i konkursu właściwego. Nauczyciel przekaże Ci także nazwę użytkownika (login) i hasło, za pomocą których zalogujesz się na Platformie Dzwonek.pl.

Kategorie:

Klasy 2 – kategoria Żaczek

Klasa 3 – kategoria Maluch

   Klasa 6 – kategoria Beniamin

Instrukcja dotycząca logowania znajduje tutaj:

W razie wątpliwości kontaktuj się  z wychowawcą (kl. II-III),

nauczycielem matematyki kl.VI.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu informuje, że oddziały przedszkolne będą otwarte (tylko dla dzieci zgłoszonych wcześniej!!)  od dnia 18.05.2020 r. Serdecznie zapraszamy!

W związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i   zwalczaniem COVID-19 i obowiązkiem przestrzegania  wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 została opracowana przedmiotowa procedura.

Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami zawartymi w tej procedurze oraz o przestrzeganie tych zasad.

» Read more

1 2 3 14