„Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.”

Zbiórka darów dla pogorzelców, której koordynatorką w SP1 była Anita Zontek , zakończyła się sukcesem ❤️😃
W ubiegłym tygodniu w naszej szkole wolontariusze z Fundacji Nowe Kierunki oraz Stowarzyszenie Światełko Nadziei organizowali zbiórkę darów dla potrzebujących z Nowej Białej na Podhalu. Sądeczanie okazali wielkie serce i chętnie wzięli udział w akcji.

» Read more

Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu i zerówce 🙂 

Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.

A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.

» Read more

1 2 3 13