EKO podsumowanie

Na ostatnich zajęciach koła ekologicznego 3R młodzi Mickiewiczacy podsumowali swoją wiedzę z dziedziny ekologii. Przygotowali plakat, zawierający mnóstwo cennych informacji na temat ekologii w tym segregacji odpadów czy sposobów ochrony przyrody. Ich zaangażowanie i chęć pracy podczas zajęć w całym roku szkolnym pozwala żywić nadzieję, że da się ocalić naszą przyrodę i planetę. Że jeszcze nie wszystko stracone gdy młodzi ekolodzy biorą sprawy w swoje ręce. Gratulujemy i dziękujemy za udział w zajęciach!