DWA II miejsca dla Weroniki i Kamila Rozmarynowicz w 32. Regionalnym Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy 2023

1 kwietnia 2023 roku, w salach wystawienniczych Muzeum Etnograficznego w Tarnowie odbyło się zakończenie 32. edycji Regionalnego Konkursu na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy.

Po obejrzeniu i wnikliwej ocenie prac konkursowych zaprezentowanych przez 302 autorów z regionu tarnowskiego – powiaty: dąbrowski, brzeski, tarnowski ziemski i grodzki oraz nowosądeckiego, komisja konkursu postanowiła przyznać dwa II miejsca dla Weroniki Rozmarynowicz z klasy 5b i Kamila Rozmarynowicza z klasy 0a w kategorii pisanka współczesna – dzieci.

Głównym Organizatorem Konkursu było Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie, współorganizatorem i gospodarzem Muzeum Okręgowe w Tarnowie – Oddział Muzeum Etnograficzne.

Do udziału w Konkursie, którego głównym celem jest podtrzymywanie, kultywowanie ludowych tradycji pisankarskich oraz tworzenia plastyki obrzędowej Świąt Wielkanocnych.

Gratulujemy !