Przemek – finalistą !

Przemek jest – finalistą XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. To konkurs tematyczny o zasięgu ponadwojewódzkim organizowany przez kuratorówoświaty. Odbywał się w trzech etapach szkolnym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim.

Do drugiego etapu przystąpiło w  Polsce 844 uczestników, w województwie małopolskim 180 uczniów, z których 53 zakwalifikowało się do etapu ponadwojewódzkiego. Przemek na tym etapie uzyskał 12 wynik punktowy.

Jako finalista III etapu ponadwojewódzkiego otrzymuje dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Z kolei jako laureat – wcześniejszego – Małopolskiego Konkursu Historycznego ma prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Wytężoną pracą zadbał już o swoją przyszłość.

Należy podkreślić, że Przemek jest uczniem klasy V i opanował wiadomości z historii wykraczające poza program nauczania w szkole podstawowej.