Skąd pochodzi nazwa pająk krzyżak?

Czy wszystkie owady mają skrzydła? Jak pszczoła zbiera pyłek z kwiatów? I czy motyle mają łuski?

Uczniowie z klasy 6a poznali dzisiaj odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących owadów. W trakcie praktycznej lekcji biologii z użyciem mikroskopów i lup szóstoklasiści pogłębili swoją wiedzę na temat różnych insektów, a także utrwalili wiadomości na temat mikroskopowania z klasy 5.

Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach.