Gdzie i kiedy żył Święty Mikołaj?

Gdzie i kiedy żył Święty Mikołaj? Tego dowiedziały się dzieci na zajęciach w Domu Gotyckim, który odwiedziły 1grudnia.

W trakcie spaceru po muzeum dzieci dowiedziały się, że biskup Mikołaj z Myry, pozostaje zagadkową osobą. O jego życiu mówią legendy. W Złotej legendzie możemy przeczytać  o świętobliwym życiu i cudach biskupa Mikołaja. Wszystkie te legendy ukształtowały w następnych wiekach ikonografię i kult świętego Mikołaja. Starszaki dowiedziały się, że w polskiej tradycji ludowej, święty Mikołaj był czczony, jako opiekun wilków, ale także pasterzy i ich trzód, które chronił przed dzikimi zwierzętami i chorobami.

To, dlatego na wielu wizerunkach dzieci widziały świętego w towarzystwie wilka, zwierząt gospodarskich czy pasterzy. W ikonografii św. Mikołaja dzieci widziały z brodą, w szatach biskupa z mitrą i pastorałem najczęściej trzymający w jednej ręce księgę, trzy złote kule mające przypominać o miłosiernej hojności świętego, a drugą wykonujący gest błogosławieństwa.

Na zakończenie zajęć dzieci zamieniły się w ikonografów i tak jak zapamiętały Św. Mikołaja z obrazów i rzeźb tak go przedstawiły na kartce. Otrzymały również pluszaka od Św. Mikołaja. Bardzo dziękujemy za przybliżenie nam prawdziwego oblicza Świętego.