Podsumowanie Akcji “Święto Niepodległości Polski z Polakami na Kresach”

Rada Rodziców wraz z Samorządem Uczniowskim naszej szkoły przekazała zebrane dary dla Fundacji “Bratnia Dusza” w ramach akcji “Święto Niepodległości Polski z Polakami na Kresach”.

Zebrane dary odebrała prezes Fundacji – Iwona Romaniak, której dziękujemy po raz kolejny za owocną współpracę i gratulujemy szeregu podjętych inicjatyw.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę – Dyrekcji, nauczycielom oraz rodzicom i uczniom naszej szkoły. Po raz kolejny pokazaliście jak wielkie macie serca.