Spotkanie sądeckich samorządów uczniowskich

12 października reprezentacja naszego Samorządu Uczniowskiego w składzie Adrianna Pacuk z klasy 3b i Przemysław Wolak z klasy 5a wraz z opiekunem panią Dorotą Nowak udali się na spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Uczniowskich „Akademia Samorządności”. W trakcie spotkania odbyła się prezentacja dobrej praktyki, po której pan Leszek Zegzda poprowadził dyskusję panelową.

Kolejnym punktem spotkania były warsztaty „Start up” – „Jak działać skutecznie”, w której udział wzięli zaproszeni uczniowie. Dziękujemy gospodarzom – pani Alicji Gałęziowskiej i pani Marcie Plata, za zorganizowanie spotkania.