Wyniki wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego

W dniu 28 września 2022 roku przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą oraz prezentacją kandydatów. Głosowanie odbyło się wśród uczniów klas II – VI.  Oddano 173 głosy, z których 2 były nieważne. Komisja wyborcza w składzie: p. Ewelina Kaliciecka i p. Katarzyna Sromek oraz opiekunowie SU: p. Agata Gajkowska i p. Dorota Nowak, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Wyniki głosowania:

  • PRZEWODNICZĄCA SU:

BASIAGA Natalia, klasa 6a (76 głosów)

  • ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ:

PACUT Adrianna, klasa 3b (40 głosów)

WOLAK Przemysław, klasa 5a (40 głosów)

Czytaj więcej