Ty też możesz wziąć udział w akcji! POMAGAMY!

Startujemy ze zbiórką!

Początek akcji PONIEDZIAŁEK 22 LISTOPADA.

Dary przynosimy do szkoły SP1 i zanosimy do pudełka w dolnym korytarzu.

Koniec akcji WTOREK 14 GRUDNIA.

Ty też możesz POMÓC!