,,Miara i skala”

Te dwa słowa były tematem kolejnych zajęć z serii „Mały Architekt”. Młodzi Mickiewiczacy dowiedzieli się, jak mierzono dawniej, a jak mierzymy teraz. Sprawdzili ile cm ma w rzeczywistości łokieć, a ile stopa.

Wspólnie uznali, że mierzenie różnego rodzaju metrami jest dużo dokładniejsze. I zaczęło się mierzenie i pomniejszanie. Również nas samych. Z plasteliny.