STOP PRZEMOCY! STOP AGRESJI! – zajęcia profilaktyczne w klasie IV

27 września na lekcji wychowawczej w klasie 4A odbyły się praktyczne zajęcia dotyczące agresji wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziła Pani Dorota Susuł – pedagog szkolny.

Lekcja miała charakter warsztatów z elementami wykładu. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się co to jest agresja, jakie są rodzaje agresji i jej przejawy w szkole. Czwartoklasiści wraz z prowadząca omówili jak radzić sobie z agresją i jej przeciwdziałać oraz jak zachować się, gdy widzimy agresję i przemoc.

 

 

Na zakończenie spotkania uczniowie wykonali prace plastyczne stanowiły podsumowanie tematu STOP PRZEMOCY.

Dziękujemy Pani Dorotce za profesjonalne podejście do realizowanego tematu oraz ciekawe poprowadzenie zajęć.