Wolontariat

 

W Szkole Podstawowej nr1, dawniej Gimnazjum nr 11 od listopada 2017r. działa Szkolny Klub Wolontariatu – „POMOCNA DŁOŃ”. Skupia on młodzież, którą cechuje otwartość na potrzeby innych ludzi i gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Wolontariusze realizują wiele zadań.

 

Sekcja edukacyjna między innymi realizuje program pt: ,,Umiem, więc pomagam”. Grupa ta liczy 36 osób .Gimnazjaliści z kl. 2, 3 i 7 SP oraz absolwenci naszej szkoły
w godz. od 14 – 16 od poniedziałku do środy pomagają
w nauce młodszym uczniom.

 

Członkowie sekcji charytatywnej chcąc realizować swoje założenia, aktywnie współpracują ze Szkolnym Samorządem, parafialnym ,,Caritas” i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Do tej pory 23 osoby z kl. 2 i 3 gimnazjum. uczestniczyły w akcji ,,Światełko wigilijne”, w koncercie charytatywnym pt. ,,Kolędowanie dla Darka” w kiermaszu świątecznym oraz
w akcji walentynkowej pt. ,,Piernikowe serce”.

 

Słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to kim jest; nie przez to, co ma, ale z czym dzieli się z innymi” nadal będą silną motywacją do działania dla dobra społeczności szkolnej i lokalnej.

 

Informacje ogólne

Szkolny Klub Wolontariatu / SKW/

Oferta uczestnictwa w Klubie skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu i jej absolwentów.

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać i służyć innym
 2. Kandydat posiada cechy wolontariusza i żyje kodeksem etycznym.
 3. Działalność Klubu Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności,
 4. Każdy członek Klubu kieruje się życzliwością i chęcią niesienia pomocy, troską o innych, Wolontariusz zna zasady działalności wolontariackiej i przestrzega ich,
 5. Każdy członek naszego Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być wzorem dla innych,
 6. Spotkania wolontariuszy odbywają się w miarę potrzeb,
 7. Wolontariusz stara się być dobrym uczniem i nie opuszczać zajęć bez powodu, jego działalność charytatywna nie może odbywać się kosztem nauki.

 

Cechy – wolontariusz posiada:

 • dużo optymizmu i chęć do działania,
 • silą motywację do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwagę, empatię i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kulturę osobistą.

Kodeks etyczny wolontariusza

 • Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 • Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 • Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę działać w zespole.
 • Będę osobą, na której można polegać.
 • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 • Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

KARTA WOLONTARIUSZA

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje, inicjatywy.
 2. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pracy w domu i odpoczynku.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna SKW  oraz członków szkolnego wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy. Zaświadczenie takie otrzyma wolontariusz, który systematycznie brał udział w spotkaniach i zebraniach Koła oraz aktywnie uczestniczył w pracy wolontariatu.
 5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.

 Obowiązki wolontariusza

 1. Wolontariusz ma obowiązek dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga.
 2. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i prace podejmowane przez Koło.
 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła Wolontariatu.
 4. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu.
 5. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Koła.
 6. Nieletni członkowie Koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców  lub opiekuna prawnego na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu.

  Przepisy

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Szkolnym Kole Wolontariatu

 

Zgoda Rodziców i Karta Wolontariusza <pobierz>

Zgoda Rodziców i Karta Ucznia <pobierz>

 

 

Kolędowanie dla Darka

 

Szkolenie dla wolontariuszy
Wspólne zającia