Starsi pomagają młodszym

Już na początku nowego roku szkolnego uczennice z klasy ósmej biorą udział w akcji „Starsi pomagają młodszym”. Na świetlicy szkolnej wolontariusze z klasy starszej pomagają młodszym koleżankom i kolegom w odrabianiu lekcji. Młodzież doskonale wciela się w rolę nauczyciela i przyjaciela, który cierpliwie wytłumaczy, sprawdzi poprawność wykonanego zadania lub utrwali wiadomości przed sprawdzianem.

 

Takie akcje pomagają tworzyć w szkole prawdziwie rodzinną atmosferę, uczą  wrażliwości na potrzeby innych oraz kształtują pozytywną postawę wobec  potrzebujących  i wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. W wolnych chwilach ósmoklasistki czytają bajki młodszym uczniom. Dziewczyny, jesteśmy z Was dumni!