Starsi pomagają młodszym

Już na początku nowego roku szkolnego uczennice z klasy ósmej biorą udział w akcji „Starsi pomagają młodszym”. Na świetlicy szkolnej wolontariusze z klasy starszej pomagają młodszym koleżankom i kolegom w odrabianiu lekcji. Młodzież doskonale wciela się w rolę nauczyciela i przyjaciela, który cierpliwie wytłumaczy, sprawdzi poprawność wykonanego zadania lub utrwali wiadomości przed sprawdzianem.

 

» Read more

Pierwsze spotkanie

“Kto to taki?”– to temat pierwszego spotkania uczniów klasy 2a w Małopolskim Centrum Kultury w Nowym Sączu w ramach projektuUniwersytet Filmu i Sztuki UFIŚ, które odbyło się 8.10.2021r. Dzieci wcieliły się w rolę ilustratora i przygotowały swoje ilustracje do wiersza “Paweł i Gaweł”.

» Read more