Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu informuje, że od dnia 1.06. 2020 r. dla uczniów klasy VI a zostają uruchomione konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjnych (tylko dla uczniów zgłoszonych wcześniej!!)

Harmonogram konsultacji zostanie przekazany przez wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny.

Serdecznie zapraszamy!

W  czasie    prowadzonych konsultacji  w      szkole     będzie    obowiązywał    rygor sanitarny i szczególne zasady bezpieczeństwa.  Zasady te zostały zawarte w przedmiotowej procedurze.

Bardzo   proszę  o  zapoznanie   się    z  wyżej   wymienioną    procedurą     oraz o przestrzeganie zasad   w niej zawartych.

  • Procedura dotycząca ochrony pracowników i uczniów przed koronawirusem podczas konsultacji w szkole
  • Oświadczenie i zgoda
  • Deklaracja uczestnictwa w zajęciach
  • Ankieta epidemiologiczna
  • Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
  • Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
  • Jak skutecznie dezynfekować ręce
  • Jak skutecznie myć ręce