Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu uczestniczą w projekcie Małopolskie Talenty

Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Obecnie uczniowie uczestniczą w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mających na celu  rozwinąć ich  kompetencje z zakresu: języka angielskiego, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych.

Zajęcia  realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ)  rozwijają  kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość  uczniów.

Już wiemy, że w  następnej edycji tego projektu w roku szkolnym 2020/2021 nasi uczniowie również wezmą udział w zakresie rozwijania inicjatywności i przedsiębiorczości.

Na etapie rekrutacji nominowaliśmy również uczniów w kompetencji języka angielskiego i matematyki do udziału w projekcie Małopolskie Talenty w nowym roku szkolnym 2020/2021.