Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu informuje, że od dnia 25.05. 2020 r. zostaje uruchomione funkcjonowanie szkoły w zakresie zajęć w klasach I –III (tylko dla dzieci zgłoszonych wcześniej!!) Serdecznie zapraszamy!

Informuję  także, że  dla dzieci nieuczęszczających  do szkoły od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. proces dydaktyczny będzie nadal prowadzony w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W  czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne zasady bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole. Zasady te zostały zawarte w przedmiotowej procedurze bezpieczeństwa.

Bardzo proszę o zapoznanie się z wyżej wymienioną procedurą oraz o przestrzeganie zasad w niej zawartych.

  • Procedura dotycząca ochrony pracowników i uczniów klas I-III
  • Oświadczenie i zgoda
  • Deklaracja uczestnictwa w zajęciach
  • Ankieta epidemiologiczna
  • Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
  • Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
  • Jak skutecznie dezynfekować ręce
  • Jak skutecznie myć ręce