Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Konkurs Kangur

Z uwagi na zmienioną formułę, Konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Oznacza to, że będziesz mógł rozwiązać zadania dostępne na Platformie z poziomu swojego komputera domowego, ewentualnie tabletu czy telefonu, o ile będzie on połączony z Internetem. Upewnij się, że masz dostęp do odpowiedniego urządzenia, podłączonego do stałego i stabilnego łącza internetowego. W przeciwnym razie poproś rodzica lub opiekuna o pomoc.

Ze względu na inny charakter Konkursu w tym roku, czas na rozwiązanie zadań został wydłużony do 90 minut.

Wychowawca (kl. II-III) , nauczyciel matematyki w kl.VI  poinformuje Cię do jakiej kategorii konkursu zostałeś(aś) przyporządkowany(a) oraz kiedy odbędzie się Twoja sesja konkursu próbnego i konkursu właściwego. Nauczyciel przekaże Ci także nazwę użytkownika (login) i hasło, za pomocą których zalogujesz się na Platformie Dzwonek.pl.

Kategorie:

Klasy 2 – kategoria Żaczek

Klasa 3 – kategoria Maluch

   Klasa 6 – kategoria Beniamin

Instrukcja dotycząca logowania znajduje tutaj:

W razie wątpliwości kontaktuj się  z wychowawcą (kl. II-III),

nauczycielem matematyki kl.VI.