Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu informuje, że oddziały przedszkolne będą otwarte (tylko dla dzieci zgłoszonych wcześniej!!)  od dnia 18.05.2020 r. Serdecznie zapraszamy!

W związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i   zwalczaniem COVID-19 i obowiązkiem przestrzegania  wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 została opracowana przedmiotowa procedura.

Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami zawartymi w tej procedurze oraz o przestrzeganie tych zasad.

  • Procedura dotycząca ochrony pracowników i dzieci w wieku przedszkolnym przed koronawirusem w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu
  • Oświadczenie i zgoda
  • Ankieta epidemiologiczna
  • Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
  • Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
  • Jak skutecznie myć ręce
  • Jak skutecznie dezynfekować ręce